среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Budowa balustrady Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Plot z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia plastikowe na plot i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu oraz planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy przewidywane ploty Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий